Skip links

İnşaat – Construction

İnşaat Hizmetleri

PANTHEON Mermercilik İnşaat ve Ticaret A.Ş., ARCHNORD Grubu'nun güçlü bir bileşenidir ve 2018 yılında uluslararası bir genel müteahhitlik şirketi olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana büyük ölçekli ve yüksek teknoloji gerektiren birçok uluslararası projede adını duyurmuştur.

PANTHEON Mermercilik İnşaat ve Ticaret A.Ş., uluslararası platformlarda Mühendislik-Tedarik-İnşaat esaslı "Anahtar Teslim" projelere yönelik faaliyetlerini özellikle petrol üreten ülkelere, özellikle Suudi Arabistan Krallığı'na kaydırmıştır. Bu başarı seviyesi, Uluslararası Türk Müteahhitler arasında önemli bir konum elde etmiştir. Bu konumun bir sonucu olarak, PANTHEON Mermercilik İnşaat ve Ticaret A.Ş., uluslararası faaliyetlerini alt şirketleri aracılığıyla Avrupa Birliği ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere yönlendirmiştir. Son yıllarda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine odaklanılmış, yabancı ve yerli projelere eşit derecede önem verilmiştir. Türkiye'nin önde gelen altyapı ve üstyapı yatırımları çerçevesinde birçok projeye referans olmuştur.

Eş zamanlı olarak, PANTHEON Mermercilik İnşaat ve Ticaret A.Ş., çeşitli mermer ihracatları ile Türkiye'nin önde gelen mermer ihracat şirketlerinden biri haline gelmiştir. Orta Doğu ve Avrupa'daki büyük firmalara öncülük ederek mermer ihracatında öncü rol oynamıştır. Geniş ürün yelpazesinin yanı sıra, mermeri çeşitli tasarım alanlarında başarıyla kullanmayı başarmıştır. Ayrıca, bireylere ve projelere özel mobilya üretimi ve tasarım çalışmalarına da girmiştir. İstanbul'da, doğal taş ve mermer çeşitlerini sergileyen geniş bir showroom'a sahiptir.

Geniş uzmanlık alanıyla PANTHEON Mermercilik İnşaat ve Ticaret A.Ş., Orta Doğu ve Türkiye genelindeki büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. PANTHEON Mermercilik İnşaat'ın Merkez ve Projelerindeki faaliyetleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak uluslararası akredite bağımsız belgelendirme firması tarafından periyodik olarak denetlenmekte ve belgelendirilmektedir.

Construction Services

PANTHEON Marble Construction and Trade Inc., a cornerstone of the ARCHNORD Group, was established in 2018 as an international general contracting company. Since its inception, it has garnered recognition through numerous large-scale and high-tech international projects.

PANTHEON Marble Construction and Trade Inc. has shifted its international operations toward Engineering-Procurement-Construction based "Turnkey" projects on a global scale, particularly focusing on oil-producing countries, notably the Kingdom of Saudi Arabia. This success has positioned it prominently among International Turkish Contractors. As a result, PANTHEON Marble Construction and Trade Inc. has extended its international efforts through its subsidiaries to European Union countries and Commonwealth of Independent States member countries. In recent years, it has also focused on the Middle East and North African countries, continuing its domestic endeavors with equal fervor. It has left its mark among the references of Turkey's premier infrastructure and superstructure investments.

Concurrently, PANTHEON Marble Construction and Trade Inc. has risen to prominence as one of Turkey's leading marble export firms, boasting diverse marble exports. It has spearheaded marble exports to significant firms across the Middle East and Europe. In addition to its extensive product range, it has seamlessly integrated marble into various design fields. Furthermore, it has excelled in producing personalized furniture and design works catering to individual preferences and project requirements. Situated in Istanbul, it showcases an expansive showroom housing an array of natural stones and marbles.

With its extensive expertise, PANTHEON Marble Construction and Trade Inc. plays a pivotal role in the successful execution of large-scale infrastructure and superstructure projects across the Middle East and Turkey. Its activities are periodically audited and certified by an internationally accredited independent certification firm, in accordance with ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System, and ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System standards.